VAT EU Checker

Na własne potrzeby stworzyliśmy aplikację do weryfikacji czy dana firma znaleziona po numerze podatkowym NIP (lub jego odpowiednikiem innego państwa członkowskiego) jest zarejestrowana jako czynny płatnik VAT EU. Jest to o tyle ważne, że bez wpisu do tego rejestru nie można legalnie sprzedawać ani kupować usług z innych krajów niż nasz. Aplikacja ponadto pobiera dane z rejestru np. siedzibę firmy.

Aplikacja pozwala sprawdzić, czy nasz kontrahent jest zarejestrowany i nie będzie problemu z otrzymanymi od niego fakturami oraz wystawianiem mu faktur. A także pozwala na samokontrolę i sprawdzenie czy nasza firma została już tam wpisana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.